Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech literaure between 1939 and 2000 I

Class at Faculty of Arts |
ACC500056

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní semináře je literatura od doby okupace v roce 1939, tedy literární a kulturní dění za protektorátu, až do nástupu komunistů k moci a s tím spojené proměny kulturního a literárního života v Československu. Kurz se zaměří nejen na dění literární, na otázky spojené s vývojem literatury v daném období, ale bude rovněž akcentovat soudobé společenské a politické dění, právě tak jako kulturní pohyby v širších perspektivách.