Charles Explorer logo
🇨🇿

Česká literatura 20. stol po r. 1939 I

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC500056

Anotace

Náplní semináře je literatura od doby okupace v roce 1939, tedy literární a kulturní dění za protektorátu, až do nástupu komunistů k moci a s tím spojené proměny kulturního a literárního života v Československu. Kurz se zaměří nejen na dění literární, na otázky spojené s vývojem literatury v daném období, ale bude rovněž akcentovat soudobé společenské a politické dění, právě tak jako kulturní pohyby v širších perspektivách.