Charles Explorer logo
🇬🇧

Corrective Pronunciation for Foreigners B

Class at Faculty of Arts |
ACC500082

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Ve vlastní výslovnosti studentů bude soustředěna pozornost na jevy, jež dlouhodobě působí nerodilým mluvčím češtiny nesnáze. V oblasti produkce i percepce bude rozvíjena schopnost studentů rozpoznávat příslušnost jednotlivých zvukových jevů k určitým stylovým rovinám jazyka. Hlavní tematické okruhy (podle individuální potřeby studentů):

1. kvantita a kvalita vokálů, realizace slabiky

2. souhlásky a hláskové kombinace, fonologické procesy

3. intonační faktory

4. stylová platnost zvukových variant Během semestru jsou průběžně pořízeny audionahrávky projevů různých typů, jež slouží pro nácvik percepce, screening individuální obtíží a zpracování seminární práce. Součástí kurzu jsou krátká vystoupení a přednes projevů.