Charles Explorer logo
🇬🇧

Aesthetics and poetics in the Czech Moderna

Class at Faculty of Arts |
ACC500092

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické bloky:

Vymezení pojmů: moderna, modernita, symbolismus, dekadence.

Evropský kontext: kořeny moderny a modernity.

Estetika a teorie moderny. Přístupy, koncepty, literárně-vědná kritika.

Symbolismus v poezii a výtvarném umění: hledání harmonie univerza.

Dekadence: proměny a umělecké fáze.

Smrt, chorobnost a satanismus v dekadentní poezii a výtvarném umění.

Femme fatale: obraz lásky a ženy v umění české moderny.

Estetika umělého: česká alternativa dandysmu a hyperego.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace: Seminář sleduje genezi a proměny české moderny na přelomu 19. a 20. století. V kontextu soudobé filozofie a soudobé umělecké a literární kritiky se zabývá symbolismem, dekadencí, anarchismem a satanismem v českém umění závěru 19. století.

Pokus o postihnutí české moderny vychází nejenom z analýzy relevantní primární i sekundární literatury, ale také z analýzy a interpretace odpovídajících výtvarných děl. Cílem semináře je seznámit studenty s uměním české moderny v celém jejím širokém rozpětí.