Charles Explorer logo
🇬🇧

Cultivated Speech Performance

Class at Faculty of Arts |
ACC500100

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní seminář.

2. Pražský lingvistický kroužek a jeho pojetí jazykové kultury.

3.  Kultura, teorie jazykové kultury, teorie spisovného jazyka.

4. Jazyk mluvený a psaný, kultura mluvených projevů.

5. Mluvní styly; srozumitelnost a kultivovanost na segmentální rovině.

6. Zvukové vlastnosti souvislé řeči.

7. Nonverbální komunikace.

8. Výstavba mluvených projevů a jejich příprava, kritéria hodnocení mluvených projevů.

9. Průběžná mluvní praxe (projevy mluvené – připravené vs. nepřipravené, projevy čtené).

10. Analýza vybraných mluvených projevů.

11. Volné téma.

12. Volné téma.

13. Závěrečný seminář.

Annotation

The course will focus on the characteristics of culture and the place of language culture within it. Students will be acquainted with the principles of speech technique, with the preparation of speeches and their structuring and presentation.

In case of university closures due to a covid pandemic, the subject will be taught non-contact using MOODL and ZOOM.