Charles Explorer logo
🇬🇧

Everyday Spoken Czech Language

Class at Faculty of Arts |
ACC500116

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámení studentů se základy nespisovné češtiny, kterou neznají z učebnic. Jedná se o každodenní běžně používanou češtinu, kterou mohou slyšet na ulici, v obchodě či v hospodě. Studenti poznají základní fonetické a gramatické rozdíly, kurz je však změřen především na rozšiřování slovní zásoby. Studenti budou v průběhu semestru pracovat s ukázkami z tisku, rozhlasu nebo z televize a také z literatury (včetně překladů). Po ukončení kurzu studenti by měli být schopní identifikovat nespisovnou češtinu, rozumět jí a také používat ji v každodenních, běžných situacích.

Předmět je určen pro cizince (podmínkou je znalost češtiny na úrovni minimálně B1 dle SERR).

Předmět Běžně mluvená čeština není jazykový kurz pro mírně pokročilé.