Charles Explorer logo
🇬🇧

Readings of Czech Literature of 19th Century

Class at Faculty of Arts |
ACC500121

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní setkání (2. 10.) 2. Karel Hynek Mácha a jeho Pouť krkonošská (9. 10.)  3.

Božena Němcová a její Divá Bára (16. 10.) 4. Karolina Světlá a její Černý Petříček (23. 10.) 5.

Jan Neruda a jeho Prosté motivy (30. 10.) 6. Svatopluk Čech a jeho Ve stínu lípy (6. 11.) 7.

Karel Klostermann a jeho Ze světa lesních samot (13. 11.) 8. Jakub Arbes a jeho Sv.

Xaverius (20. 11.) 9. Julius Zeyer a jeho Radúz a Mahulena (27. 11.) 10.

Josef Karel Šlejhar a jeho Kuře melancholik (4. 12.) 11. Karel Hlaváček a jeho Pozdě k ránu (11. 12.) 12.

Karel Sabina a jeho Prodaná nevěsta (18. 12.) 13. Odevzdání seminárních prací (8. 1.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář si klade za cíl formou intenzivní četby a následného rozboru (analýzy, interpretace) konkrétních textů seznámit studenty nejen s významnými autory české literatury 19. století, ale také s uměleckými a literárními proudy a směry, s nimiž byli tito autoři propojeni. Četba a analýza konkrétních textů, jejich interpretace a následná diskuze nad nimi (z hlediska děje, kompozice, typizace a charakterizace postav, využití určitých motivů a témat, použitého lexika apod.) v průběhu semináře si klade za úkol také demonstrovat specifika jednotlivých tvůrčích postupů v kontextu dobových literárních a uměleckých směrů a proudů.