Charles Explorer logo
🇨🇿

Čtení z české literatury 19. století

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC500121

Sylabus

1. Úvodní setkání (2. 10.) 2. Karel Hynek Mácha a jeho Pouť krkonošská (9. 10.)  3.

Božena Němcová a její Divá Bára (16. 10.) 4. Karolina Světlá a její Černý Petříček (23. 10.) 5.

Jan Neruda a jeho Prosté motivy (30. 10.) 6. Svatopluk Čech a jeho Ve stínu lípy (6. 11.) 7.

Karel Klostermann a jeho Ze světa lesních samot (13. 11.) 8. Jakub Arbes a jeho Sv.

Xaverius (20. 11.) 9. Julius Zeyer a jeho Radúz a Mahulena (27. 11.) 10.

Josef Karel Šlejhar a jeho Kuře melancholik (4. 12.) 11. Karel Hlaváček a jeho Pozdě k ránu (11. 12.) 12.

Karel Sabina a jeho Prodaná nevěsta (18. 12.) 13. Odevzdání seminárních prací (8. 1.)

Anotace

Seminář si klade za cíl formou intenzivní četby a následného rozboru (analýzy, interpretace) konkrétních textů seznámit studenty nejen s významnými autory české literatury 19. století, ale také s uměleckými a literárními proudy a směry, s nimiž byli tito autoři propojeni. Četba a analýza konkrétních textů, jejich interpretace a následná diskuze nad nimi (z hlediska děje, kompozice, typizace a charakterizace postav, využití určitých motivů a témat, použitého lexika apod.) v průběhu semináře si klade za úkol také demonstrovat specifika jednotlivých tvůrčích postupů v kontextu dobových literárních a uměleckých směrů a proudů.