Charles Explorer logo
🇬🇧

Readings of Czech Literature of 20th Century

Class at Faculty of Arts |
ACC500122

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus:

1) Poetismus a próza: poetistická próza jako méně známá literární linie poetismu: exotika, hra, nesmyslnost.

2) Kafkovy povídky: obraz absurdity na pozadí kafkovského světa nepochopení a ohrožení.

3) Schulz a sociálně laděné sondy do společnosti: od poetismu ke křesťanskému humanismu.

4) Svět schizofrenie: mezi apollinským a dionýským princpem - psychologická próza Jaroslava Havlíčka.

5) Kunderovský Satirikon, aneb Petronius

20. století: Směšné lásky.

6) Praha v proměnách moderních legend: Přemysl Rut.

7)Bizarní svět Miloše Urbana - bizarní erotika a sadismus Mrtých holek.

8) Jen tak normální (?) obrázky běžného života... - Petr Šabach.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento předmět podrobnějším čtením seznámí studenty s prozaickými díly vybraných autorů české literatury 20. století. Bude rozdělen na dvě části po 45. minutách: první bude mít spíše přednáškový charakter, to jest uvedení vybraného autora do patřičného kontextu jeho života a celé tvorby, a do kontextu uměleckého / kulturního, historického, společenského apod.

Druhá část bude mít povahu semináře, to jest diskuze nad konkrétním textem a jeho interpretace. Studenti si dané texty vždy předem přečtou doma, na kurzu se již pak budeme věnovat interpretaci, stylové a literárně-estetické analýze, zařazení díla do patřičného uměleckého kontextu či uměleckého proudu.

Dále se budeme věnovat analýze jednotlivých motivů, postav a témat.