Charles Explorer logo
🇬🇧

Idiomatics and Phraseology in Corpora

Class at Faculty of Arts |
ACC500127

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen pro studenty od úrovně B2 a je zaměřen na prohloubení znalostí české frazeologie a idiomatiky s pomocí korpusových textů. Navazuje na kurz Základy české frazeologie a idiomatiky a hlouběji se věnuje specifičtějším frazeologickým tématům, jako jsou přísloví, filmové hlášky, binomiály, somatické frázemy, frázemy v reklamě a další. Současně se kurz zaměřuje na prohloubení znalostí ve frazeologické slovní zásobě. Podklady pro aktuální kurz budou k dispozici v aplikaci Moodle.

The course is designed for students with B2 level and above and is focused on deepening the knowledge of Czech phraseology and idiomatics with the help of corpus texts. It builds on the course Fundamentals of Czech Phraseology and Idiomatics and delves deeper into more specific phraseological topics, such as proverbs, movie catchphrases, binomials, somatic phrases, phrases in advertising and more. At the same time, the course focuses on deepening knowledge in phraseological vocabulary.