Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language in Corporae

Class at Faculty of Arts |
ACC500128

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Seznámení se se způsobem práce v semináři a požadavky na výstupy.

2. ČNK - a jeho nástroje. Práce s nimi.

3. Ukázka analýzy dat na základě ČNK: sloveso JÍT (kolokace, valence, gramatické rysy)

4. Skupinová analýza vybraného lexikálního jevu: pojmenování rodinných příslušníků

5. -

13. Analýzy vybraných jazykových jevů; prezentace vlastních analýz; skupinová diskuze k analýzám

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen studentům NMgr. programu Bohemistika pro cizince, kteří chtějí diskutovat o jazykových jevech v současné češtině na základě korpusových dat. V průběhu semestru se seznámíme s rozhraním KonText a nástroji SyD, Word at a Glance, TreQ.

Věnovat se budeme lexikálním i gramatickým jevům, které budou aktuálně vybírány.

Kurz souvisí s dalšími semináři, které jsou zařazeny do NMgr. akreditace Bohemistika pro cizince. Jedná se o následující semináře: Úvod do práce s jazykovými korpusy, Gramaticko-lexikální cvičení a Idiomatika a frazeologie v korpusu založená na korpusu.