Charles Explorer logo
🇬🇧

Creating Coursebooks for Foreigners

Class at Faculty of Arts |
ACC500135

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Analýzy vybraných učebních materiálů.

Výběr cílové skupiny: definice jejího psychologického a sociokulturního profilu. Definice jejího profilu s ohledem na SERR.

Využití Českého národního korpusu a žákovského korpusu pro přípravu mat

Vytvoření koncepce výukového materiálu, stanovení obsahu, definice struktury kapitoly.

Samostatná příprava výukového materiálu.

Každých 14 dní: prezentace vytvořených podkladů, řízená diskuse k nim. Závěry k předloženému materiálu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři Tvorba učebnic pro cizince se zaměříme aplikaci teoretických poznatků ze seminářů z okruhu výuky češtiny jako cizího jazyka při tvorbě výukového materiálu pro vybranou cílovou skupinu. Společně projdeme od úvodní fáze vymezení recipienta materiálu (jeho psychologických a sociálních parametrů), přes diskusi o koncepci učebnice a upřednostnění výukové metody, až po samotné praktické vytvoření materiálů.

V průběhu seminářů budou s ohledem na postup v dílčích krocích tvorby připomínány teoretické poznatky, jejichž znalost je stěžejní pro vytvoření kvalitního výukového materiálu. Výstupem semináře by měl být výukový materiál, který připravíme kolektivně.

Jeho rozsah bude záležet na velikosti skupiny participující v semináři.