Charles Explorer logo
🇬🇧

Creating Coursebooks for Foreigners II

Class at Faculty of Arts |
ACC500137

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní setkání rekapitulující koncepci materiálu. Rozdělení aktuální práce na materiálu.  2. - 13.

Revize materiálů, které studenti připravili individuálně v průběhu týdne. Jejich kritické hodnocení.

Společné úpravy. Diskuse o individuální práci, kterou  každý připravuje do následujícího semináře.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je pokračováním předmětu Tvorba učebnic pro cizince I, tj. předpokladem pro účast v semináři je absolvování TUČ I, během nějž byly diskutovány teoretické zásady tvorby učebního materiálu a byly také vybírány parametry tvořeného materiálu.

V semináři budeme vytvářet online výukový materiál pro žáky staršího školního věku, jejichž mateřským jazykem není čeština. Materiál je zacílen na řečovou úroveň B1 podle SERRJ. Materiál je určen pro výuku komunikačních dovedností cílové skupiny. Zohledňována jsou sociokulturní a psychologická specifika cílové skupiny v současné společnosti.

Materiál, který je vytvářen je výsledkem spolupráce celé skupiny. Jednotliví studenti pracují na dílčích částech materiálu, přičemž musí dodržovat jeho celkovou koncepci, ale musí ve svých částech reagovat na části materiálů, které vytvářejí další účastníci. Tj. neustále musí diskutovat součinnosti materiálu a diskutovat kompaktnost částí na rovině obsahové, gramatické, fonetické, lexikální.

Nedílnou součástí semináře je rozvoj schopnosti kritického vyjadřování názoru a zhodnocování pozitivních a negativních aspektů společné práce vzhledem k zadaným parametrům.

Diskusní část semináře probíhá online v prostředí ZOOM.