Charles Explorer logo
🇬🇧

Corpus analysis of learner texts

Class at Faculty of Arts |
ACC500140

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

 Úvod – žákovské korpusy, vznik a jejich využití   

Akviziční korpusy českého jazyka 

Korpus CZeSL – práce s daty v KonTextu 

Korpus CZeSL-SGT – chybová analýza a její statistika, řešení příkladového problému 

TEITOK a KonText 

Práce v prostředí TEITOK – přesně do půlky semestru musejí studenti nasbírat nějaké texty k vlastní analýze 

Projekt – studenti zpracovávají vlastní texty 

Přidávání metainformací a morfosyntaktických značek 

Vyhledávání ve vlastních datech; provedení příkladové analýzy 

Prezentace vlastních výsledků – diskuze mezi účastníky kurzu   

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen studentům, kteří mají zájem o korpusovou analýzu žákovských textů. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní informace o žákovských korpusech a způsobu jejich vzniku, naučit je, jak pracovat s žákovskými daty v prostředí KonText a TEITOK a v neposlední řádně pomoct studentům při zpracování vlastních žákovských dat. Podstatnou složkou kurzu je i samotná analýza vlastních žákovských textů, která by měla být prezentována ve formě konferenčního příspěvku.

Kurz je vypisován jednou ročně pouze v zimním semestru.