Charles Explorer logo
🇬🇧

1 Czech Language Course I.

Class at Faculty of Arts |
ACCE00001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je primárně určen zahraničním studentům, stážistům a postgraduantům, kteří přijíždějí na FF UK na svou semestrální/dvousemestrální stáž a kteří již ovládají základy českého jazyka (předpokládá se úroveň A1 podle SERR).