Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Text Analysis I.

Class at Faculty of Arts |
ACCE00005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické bloky:

Romantismus, romantismy a biedermeier (K H. Mácha, J. K. Tyl, K. J. Erben, K. Havlíček Borovský, B. Němcová)

Nové obzory: generace Májovců (V. Hálek, J. Neruda, K. Světlá)

Novoromantismus, ruchovci a lumírovci (J. Arbes, S. Čech, J. Vrchlický, J. Zeyer)

Historismus a české dějiny (A. Jirásek, Z. Winter)

Realismus, naturalismus a pozitivistická estetika (K. V. Rais, A. Mrštík, K. M. Čapek Chod)

Fin de siècle: básnický realismus, impresionismus, symbolismus a dekadence (J. S. Machar, A. Sova, J. Karásek ze Lvovic, K. Hlaváček, O. Březina, J. K. Šlejhar, F. X. Šalda

Katolická moderna, aneb jiné perspektivy (S. Bouška, K. D. Lutinov, X. Dvořák)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace:

Kurz se zaměřuje na literární a kulturní vývoj v českých zemích 19. století, tj. mapuje umělecké proměny a pohyby od epochy romantismu až do závěru století, tedy do nástupu moderny, symbolismu a dekadence. Součástí výkladu budou i exkurze do umění výtvarného, kurz tedy nabídne komparaci literatury s výtvarným uměním pro hlubší, systematičtější vykreslení uměleckého a kulturního kvasu 19. století. Literatura a umění budou nahlíženy rovněž na pozadí soudobých umělecko-teoretických a filozofických konceptů a také na půdorysu proměn společenských a politických.