Charles Explorer logo
🇬🇧

3 Czech Oral and Written Performance I.

Class at Faculty of Arts |
ACCE00011

Syllabus

The seminar will be taught on-line according to the time specified in the schedule, i.e. on Friday 14.10 to 17.20. The platform will be zoom:

Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/9376244593

Meeting ID: 937 624 4593

Lexicon, Grammar, Topics for speaking and writing                         1        Představení studentů, Osobní charakteristika

Adjektiva vyj. vlastnosti, (1. lekce)                                                          Popis sebe a kolegy/kolegyně 2        Český Honza - Pohádka

Frazeologie s částmi lidského těla (1. lekce)                                              Reprodukce poslechu pohádky 3        Jak se co dělá (2. lekce)

Slovesné prefixy                                                                                 Popis pracovního postupu 4        Národní kuchyně a stravování (2. lekce)

Ukončený děj a proces                                                                         Recept na oblíbené jídlo 5        „Tebe se to netýká“ (3. lekce)

Slovosled a zájmena                                                                            Polemické dialogy 6        „Samí známí“

Slovosled v poezii: Rým a rytmus                                                            Poezie: Sloka limericku 7        Znáte Prahu? (4. lekce)

Pohyb po Praze a ČR. Imperativy                                                            Návod: Kam jít za kulturou/ sportem a jak se tam dostanu 8        Hromadná doprava v Praze a v mém městě.

Srovnání. (4. lekce)                                                                            Zpráva. 9        Práce a zaměstnání (5. lekce)

Hledám práci                                                                                     Kariéra a životopis 10      Pracovní vztahy (5. lekce)

Řešení problémů na pracovišti        Jak se má zachovat šéf?

Polemický dialog 11          Politický systém v ČR a v mé zemi, Volby (6.lekce)                        Politický projev: Moje volební řeč 12          Národnostní menšiny a kulturní skupiny (6.lekce)                         

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Rozvoj ústního a písemného projevu v češtině pro jinojazyčné mluvčí.