Charles Explorer logo
🇨🇿

5 Současné reálie České republiky I.

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00021

Anotace

Předmět je určen pro zahraniční studenty, kteří na FF UK přijíždějí na semestrální či dvousemestrální stáže. Úvodní hodiny budou věnovány charakteristice pojmu reálie a jeho vztahu k sociokulturní kompetenci mluvčího. Výuka v ZS bude věnována především tzv. zeměvědným poznatkům, tj. geografii České republiky, obyvatelstvu, hospodářství, zemědělství, terciální sféře, ale i životnímu stylu a české kultuře.

V případě uzavření školy z důvodu koronavirové pandemie bude výuka vedena distanční formou prostřednictvím elektronických médií (ZOOM, MOODLE, e-mail).