Charles Explorer logo
🇨🇿

3 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině II.

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00046

Anotace

Kurz je primárně určen pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na FF UK na svou semestrální/dvousemestrální stáž.

Kurz Morfologická a syntaktická cvičení 3 je věnován různým aspektům české morfologie a syntaxe na jazykové úrovni B1-B2 dle SERR. Předmět je určen zahraničním studentům - bakalářům, stážistům a postgraduantům.

Opakovaný zápis povolen.