Charles Explorer logo
🇨🇿

3 Analýza českých autentických textů II.

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00047

Sylabus

1. Úvodní seminář. Styl prostě sdělovací – psaná komunikace

2. Styl prostě sdělovací – mluvená komunikace

3. Styl administrativní

4. Styl odborný

5. Styl publicistický

6. Styl umělecký – Karel Čapek

7. Styl umělecký – Karel Poláček

8. Styl umělecký – Jan Werich

9. Styl umělecký – Bohumil Hrabal

10. Styl umělecký – Jiří Suchý

11. Styl umělecký – Václav Havel

12. Závěrečný test

Anotace

Kurz je primárně určen pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na FF UK na svou semestrální/dvousemestrální stáž.

Seminář je určen pro zahraniční studenty (stážisty) a zaměřuje se na četbu, porozumění a jazykovou analýzu autentických českých textů. První polovina semináře se věnuje stylu prostěsdělovacímu, administrativnímu, odbornému a publicistickému. Druhá polovina semináře se zaměřuje na styl umělecký, konkrétně na prozaické a dramatické texty významných českých autorů.