Charles Explorer logo
🇬🇧

4 Authentic Czech Texts Analysis II.

Class at Faculty of Arts |
ACCE00054

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz Analýza českých autentických textů II je věnován čtení autentických textů literárních, publicistických a odborných zaobírajícími se nejrůznějšími tématy preferovanými studenty navštěvujícími kurz. Výběr odborných textů a jejich analýza jsou přizpůsobeny jazykové úrovni studentů.

Texty jsou analyzovány na základě různých aspektů – výstavby, stylu, koherentnosti, jazykové stránky, gramatických a lexikálních prostředků, žánrů apod. Při takto nastavené analýze se na hodinách věnujeme rozmanitým jevům českého psaného diskursu a funkčním stylům.

Kurz mimo jiné vede studenty ke kritickému čtení.