Charles Explorer logo
🇬🇧

4, 5 Czech Grammar - Selected Issues II.

Class at Faculty of Arts |
ACCE00060

Annotation

The course is primarily intended for foreign students who come to the Faculty of Arts, Charles University for their semester / two-semester internship.

The aim of the course intended for scholarship holders (foreigners) is to present and practise difficult aspects of contemporary Czech grammar. Concerning morphology, we will look into the formal as well as functional (semantic) dimensions. Part of the seminar is dedicated to syntax, in particular to usage of prepositions, conjunctions and to word order. The seminar also provides room for student presentations on assigned grammar topics.

V semináři určeném pro stážisty (cizince) se probírají a procvičují obtížnější kapitoly mluvnice současné češtiny. Pokud jde o morfologii, pozornost je věnována jak stránce formální, tak dimenzi funkční, významové. Část semináře je věnována syntaxi, zejména užití náležitých spojek a slovosledu. Součástí výuky jsou i krátká vystoupení frekventantů kurzu na zadané mluvnické téma.

Re-enrollment allowed.

Study programmes