Charles Explorer logo
🇬🇧

5 Oral and Written Performance II.

Class at Faculty of Arts |
ACCE00061

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Publicistický styl – zpráva. Vyjadřování postoje a hodnocení.

2. Publicistický styl – recenze.

3. Publicistický styl – školství. Vyjadřování souhlasu a nesouhlasu.

4. Publicistický styl – dospívání a dospělost.

5. Vyjádření názoru, kompenzační strategie. Vztažné věty.

6. Publicistický styl – média

7. Organizace textu. Kompozice projevu.

8. Populárně-naučný styl – biotechnologie.

9. Kondenzace větné stavby. Referát, prezentace.

10. Učební styl – psychologie. Anotace, abstrakt.

11. Odborný styl – environmentalismus. Kompozice odborného textu.

12. Vyjádření kauzálních vztahů.

Annotation

The course is intended for international students of Czech at minimum B2/C1 CEFL level. The goal of the seminar is the development of writing and speaking skills in Czech, drawing attention to language use with respect to the form and context of the communication (spoken/written texts, prepared / unprepared communication, formal / informal situations).

The attention will be aimed at media and academic communication, more specifically at the ways of expressing opinion and dis/agreement, compensation strategies, structure of written and spoken academic texts, sentence condensation, relative and causal clauses.