Charles Explorer logo
🇨🇿

3,4,5 vol Korektivní výslovnost pro cizince B I

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00104

Anotace

Ve vlastní výslovnosti studentů bude soustředěna pozornost na jevy, jež dlouhodobě působí nerodilým mluvčím češtiny nesnáze. V oblasti produkce i percepce bude rozvíjena schopnost studentů rozpoznávat příslušnost jednotlivých zvukových jevů k určitým stylovým rovinám jazyka. Hlavní tematické okruhy (podle individuální potřeby studentů):

1. kvantita a kvalita vokálů, realizace slabiky

2. souhlásky a hláskové kombinace, fonologické procesy

3. intonační faktory

4. stylová platnost zvukových variant Během semestru jsou průběžně pořizovány audionahrávky projevů různých typů, jež slouží pro nácvik percepce, screening individuální obtíží a zpracování seminární práce. Součástí kurzu jsou krátká vystoupení a přednes projevů. Kurz je určen spíše pro střední a vyšší úrovně ovládání češtiny. Přednostně je vypisován pro zahraniční studenty přijíždějící na FF UK na stáž. Vstup domácím studentům z FF či jiných fakult je umožněn jen v případě volné kapacity (vzhledem k době příjezdu stážistů a začátku jejich výuky dochází k rozhodnutí před vypršením lhůty pro zápis předmětů v SiS).