Charles Explorer logo
🇬🇧

4,5 Roots of European Culture: Classical antiquity literature II

Class at Faculty of Arts |
ACCE00106

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické okruhy:

1)      Řím a řecká tradice. Hledání kořenů, konstituování klíčových předpokladů a východisek římské kultury (translace, adaptace jako pilíř římské civilizace)

2)      Starořímský proud – zrození římského ideálu: Cato Censorius, Gnaeus Naevius, Quintus Ennius

3)      Římská komedie

4)      Mladořímská moderna a geneze intimní latinské lyriky (neotérikové): Catullus.

5)  Římský epikureismus a euhemerismus: Lucretius.

6)  Vrcholné období římské prózy a rétoriky: Cicero, Caesar, Sallustius.

7)  Zlatý věk římské poezie: Vergilius, Horatius, Ovidius.

8)  Mezi platonismem, judaismem a křesťanstvím: Filón Alexandrijský, katechetická alexandrijská škola, gnóze, rukopisy od Mrtvého moře

9)  Křesťanství: geneze biblických textů, evangelia a apokryfy

10)  Stříbrný věk římské literatury: Seneca, Lucanus, Petronius, Iuvenalis

11)  Pozdní Řím: Quintilianus, Suetonius, Apuleius, Macrobius

12)  Římští křesťané (Sv. Augustin, Sv. Jeroným)

Annotation

Annotation: The lecture introduces students to the roots of European literature, taking into account the more general cultural, artistic, philosophical and religious contexts, currents and changes. The chronologically prepared thematic blocks will introduce the development of ancient literature from an antique European tradition to antique culture anticipating the birth of early Christian writing.

The interpretation will be based on reading and analysis of relevant texts in the Czech translation. The lecture will be based initially on Sumerian, Babylonian and Mesopotamian writing, with special emphasis on the thematic blocks dedicated to Greek and Roman literature and culture.

The fundamental theme will also be the birth of Judaism, the formation of the Torah and the foundation of the Old Testament texts, as well as the origin of Christianity against the background of the Judaic, Platonic (Neoplatonian) and Latin Roman tradition.