Charles Explorer logo
🇬🇧

3,4,5 Czech Theater Seminar I

Class at Faculty of Arts |
ACCE00113

Syllabus

The course is designed for students of Czech as a foreign language.  It focuses on the development of drama skills in a broad sense. Attention will be drawn to spoken performance in Czech mainly, to the development of acting skills and non-verbal communication in the Czech cultural environment.  In the seminar we will focus on the following topics (topics by weeks):

1. Dramatic text and its specifics in Czech

2. Interpretation of a dramatic text

3. Semantic and pragmatic side of the statement and the text

4. Properties of spoken speech

5. Speech interpretation of written text

6. Accent, intonation, phrasing, emphasis

7. Phonetic rules and orthoepy of Czech

8. Gesture, facial expressions

9. Stage movement

10. Acting interaction

11. Preparation of props, costumes

12. Work with props

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je primárně určen pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na FF UK na svou semestrální/dvousemestrální stáž.

Účastníci semináře nastudují divadelní hru a představení natočí na video nebo na zoom.

Odkaz na poslední čtyři projekty, které v tomto semináři vznikly:

Franz Kafka: Dopis otci (filmová povídka) https://youtu.be/AfFFMWbRag4

T. Míka: Deník rychlého člověka (rapová báseň) https://youtu.be/xHsJ0uvQpxA

Balady z Kytice K.J. Erbena (česká klasická poezie v divadelní podobě) https://youtu.be/CLnxyfNeDMY

Tři podoby B.Němcové (divadelní představení on-line z období covidového lockdownu) https://www.youtube.com/watch?v=EY8PNSIVqyc