Charles Explorer logo
🇬🇧

2 Czech Language Course I

Class at Faculty of Arts |
ACCE00115

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy v ZS:

1. Úvodní lekce: seznámení, zjišťování dovedností

2. Téma: svátky, vaření; Dativ plurálu

3. Tvrdá a měkká přídavná jména; Komparace adjektiv a adverbií

4. Cvičení; DÚ: test k lekci, esej k lekci

5. Téma: práce, životopis; Lokál a instrumentál pl.

6. Předložky

7. Číslovky – skloňování základních a řadových číslovek

8. Slovesa pohybu

9. Cvičení; DÚ: test k lekci, esej k lekci

10. Téma studium, vzdělání, výchova; duál v češtině

11. Substantiva cizího původu

12. Vzory předseda, soudce, kuře;

13.  Slovesa pohybu; DÚ: test k lekci; esej k lekci

Annotation

The language course aims at acquiring the basic Czech grammar at the CEFR level B1. The focus is on Czech morphology, syntax and vocabulary, namely Czech declension (nouns and adjectives mainly in plural, declension of foreign words, dual etc.) and conjugation (verb classes, verbs of motion, prefixes, aspect, tenses etc.).

The adverbials, prepositions and conjunctions are also dealt with. The grammar is conceived as a part of broader thematic and lexical units, including also speaking and writing topics.