Charles Explorer logo
🇬🇧

2 Morphology and Syntax in Czech I

Class at Faculty of Arts |
ACCE00118

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rámcové okruhy:

1. Česká deklinace

2. Vazby sloves: pády prosté a předložkové

3. Slovesný vid

4. Slovesné prefixy

5. Zvratná slovesa

6. Slovesa: imperativ, pasivum

7. Adjektiva a adverbia

8. Skloňování číslovek

9. Předložky: časové, místní, jiné

10. Spojky souřadicí a podřadicí

11. Větné transformace

12. Slovosled

Annotation

The seminar intended for scholarship holders (foreigners) aims at systematic practice of more difficult phenomena of Czech grammar. On the basis of practical exercices, it focuses especially on Czech declension, verb valency, aspect, verb prefixes, numerals, prepositions, conjunctions and Czech word order.

Study programmes