Charles Explorer logo
🇬🇧

4,5 vol Basics of European Culture: Classical antiquity literature

Class at Faculty of Arts |
ACCE00121

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické okruhy:

1)      Řím a řecká tradice. Hledání kořenů, konstituování klíčových předpokladů a východisek římské kultury.

2)      Starořímský proud – zrození římského ideálu: Cato Censorius.

3)      Mladořímská moderna (neotérikové): Catullus.

4)      Římský epikureismus a euhemerismus: Lucretius.

5)      Vrcholné období římské prózy a rétoriky: Cicero, Caesar, Sallustius.

6)      Zlatý věk římské poezie: Vergilius, Horatius, Ovidius.

7)      Stříbrný věk římské literatury: Seneca, Lucanus, Petronius, Iuvenalis

8)      Pozdní Řím: Quintilianus, Suetonius, Apuleius.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace: Seminář se zaměří na klíčové kulturní, umělecké, filosofické a spirituální proměny, pohyby a proudy od zrodu římské literatury až po období pozdní římské antiky, po období nastupujícího a své postavení výrazně upevňujícího křesťanství. Cílem semináře je přehledově a v základních obrysech seznámit s vývojem římského písemnictví, římské literatury na základě četby vybraných textů, reprezentujících určité období a specifické proměny kulturního prostoru.

Okrajově se seminář také zaměří na souvislosti římské kultury s kulturou a tradicí judaistickou, raně křesťanskou a v závěru i na napětí mezi západní a východní částí římského impéria.