Charles Explorer logo
🇬🇧

4,5 vol Author, Text and Space

Class at Faculty of Arts |
ACCE00123

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické vycházky:

1) Arbes, Neruda, Havlíček, Seifert: Hradčany, Malá Strana, Kampa

2) Včelička, Foglar, Urban: Staré Město, Josefov

3) Bridel: Svatoivanské putování

4) Seifert, Sauer, Kahuda: Žižkov, Karlín, Holešovice

5) Mácha: putování Máchovým krajem

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Autor, text a prostor: soubytnost literárního textu, autorské osobnosti a reálného prostoru.

Anotace: Seminář je založen na předpokladu soubytnosti literárního textu a jeho fiktivního prostoru s prostorem reálným, ať již jako inspiračním zdrojem, místem, které je významně spojeno s autorem textu či se k textu váže jiným způsobem. Seminář si tedy klade otázku, jaký je vztah mezi literárním fikčním prostorem a prostorem skutečným – jak dalece je provázán reálný časoprostor autorův s jeho vlastní literární a umělecku tvorbou. Kurz bude proto dle možností (časová náročnost, počasí apod.) realizován především formou vycházek po Praze a jejím blízkém okolí, a tyto „výpravy za geniem loci textů“ budou doprovázeny komentáři, četbou relevantích literárních textů a diskuzemi nad vztahem prostoru a autorova tvůrčího gesta.