Charles Explorer logo
🇬🇧

Everyday Spoken Czech I

Class at Faculty of Arts |
ACCE00128

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je primárně určen pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na FF UK na svou semestrální/dvousemestrální stáž.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy nespisovné češtiny, kterou neznají z učebnic. Jedná se o každodenní běžně používanou češtinu, kterou mohou slyšet na ulici, v obchodě či v hospodě. Studenti poznají základní fonetické a gramatické rozdíly, kurz je však změřen především na rozšiřování slovní zásoby. Studenti budou v průběhu semestru pracovat s ukázkami z tisku, rozhlasu či z televize a také z literatury, a to včetně překladů. Po ukončení kurzu studenti by měli být schopní identifikovat nespisovnou češtinu, rozumět jí a také používat ji v každodenních, běžných situacích.

V ZS 2022/23 studenti mají zvláštní úkol zúčastnit se projektu "Běžně mluvná čeština", internetového podcastu o nespisovné češtině, který pak bude zveřejněn na internetových stránkách Ústavu bohemistických studií. Účast je povinná a je zároveň podmínkou získání zápočtu.

Předmět Běžně mluvená čeština není jazykový kurz pro mírně poročilé.

Study programmes