Charles Explorer logo
🇬🇧

3,4,5 Colloquial Spoken Czech II.

Class at Faculty of Arts |
ACCE00135

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výuka probíhá ve dvou skupinách: 1 skupina v úterý, 2. skupina ve čtvrtek.

Každá skupina může obsahovat maximálně 10 studentů.

Předmět je určen pro cizince.