Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech orthography for Foreigners I

Class at Faculty of Arts |
ACCE00137

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Během přednášek se budou soustavně probírat následujíci tematické okruh\:

1.      Český pravopis – historie a současnost

2.      Fonologický, morfologický a syntaktický princip v českém pravopise

3.      Tvrdé a měkké souhlásky, rozlišování tvdrého a měkkého i

4.      Slovní druhy z hlediska pravopisu

5.      Problematické pravopisné jevy

6.      Kvantita samohlásek, hláskové spodoby (párové souhlásky znělá/neznělá)

7.      Vypouštění hlásek při výslovnosti a měkčení souhlásky následujícím písmenem

8.      Psaní písmena ě

9.      Psaní souhlásek a souhláskových skupin (hlavně s, z)

10.  Psaní čárek

11.  Psaní velkých písmen podle poslední kodifikace

12.  Psaní přejatých slov

13.  Psaní cizích jmen

Annotation

The course is focused on mastering Czech spelling according to the last codification 1993. Lectures deal with various topics, which are then further developed in practical exercises following the cycle of lectures.

Emphasis is placed on the interconnection of Czech orthography with phonology, morphology and syntax. The course is designed for foreign students of Czech.