Charles Explorer logo
🇨🇿

4, 5 Základy české frazeologie a idiomatiky II

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00140

Sylabus

Frazeologie jako odraz zvyků, tradic a historie české kultury.

Frazeologie a její funkce v současné komunikaci.

Frazémy a jejich typy: přirovnání, rčení, přísloví, pranostiky apod.

Frazémy a jejich varianty – stylová platnost a autentické modifikace v různých komunikačních sférách a formách (reklama, politika, média, umělecká literatura, běžná mluva, film, televizní a rozhlasové pořady, komunikace na sociálních sítích)

Frazémy a slovníky: Slovník české frazeologie a idiomatiky

Prezentace, doklady a procvičování frazémů se zaměřením na jejich porozumění, užívání a cizojazyčné ekvivalenty. 

Anotace

Kurz je určen pro stážisty studující češtinu na úrovni B2 a je zaměřen prakticky: studenti se v jeho průběhu seznámí s repertoárem frekventovaných českých slovních spojení frazeologické povahy.