Charles Explorer logo
🇨🇿

3,4,5 Bohemistický divadelní seminář II

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00157

Sylabus

V semináři se budeme věnovat následujícím tématům (program po týdnech):

1.     Dramatický text a jeho specifika v češtině

2.     Interpretace dramatického textu

3.     Sémantická a pragmatická stránka výpovědi a textu

4.     Vlastnosti mluveného projevu

5.     Řečová interpretace psaného textu

6.     Přízvuk, intonace, frázování, důraz

7.     Fonetická pravidla a ortoepie češtiny

8.     Gesto, mimika

9.     Jevištní pohyb

10.   Herecká interakce

11.   Příprava rekvizit, kostýmů

12.   Práce s rekvizitou

Anotace

Účastníci semináře nastudují divadelní hru a představení natočí na video nebo na zoom.

Odkaz na poslední tři projekty, které v tomto semináři vznikly:

Deník rychlého člověka https://youtu.be/xHsJ0uvQpxA

Balady z Kytice K.J. Erbena https://youtu.be/CLnxyfNeDMY

Tři podoby B.Němcové https://www.youtube.com/watch?v=EY8PNSIVqyc