Charles Explorer logo
🇬🇧

5 Selected Issues of Czech Grammar II

Class at Faculty of Arts |
ACCE00162

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Konkrétní náplň výuky záleží na preferencích studentů zjištěných na první hodině.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen stážistům ze zahraničních univerzit (cizincům). Během semestru se probírají a procvičují obtížnější kapitoly mluvnice současné češtiny: vid, způsob slovesného děje (aktionsart), kolokabilita a další dle potřeby skupiny.

Opakovaný zápis povolen.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.