Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Linguistics [1st year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

PŘEDNÁŠKA (SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY STUDENTY) Vyučující: Alena Macurová, Radka Nováková Kurs uvádí do studia jazyka v blocích věnovaným okruhům

1. Komunikace, její složky a její typy.

2. Znak a jeho pojetí.

3. Přirozené jazyky a umělé znakové systémy v komunikaci.

4. Klasifikace jazyků.

5. Lidská řeč: jazyk, řeč.

6. Funkce jazyka a řeči.

7. Stavba jazyka (forma a obsah / výraz a význam v jazyce, jazykové plány a roviny, jazykové jednotky, jazykové vztahy, gramatický a lexikální systém jazyka).

8. Jazyk a společnost; jazyk a myšlení.

9. Lingvistika, její členění. Příbuzné disciplíny.

10. Lingvistické metody. SEMINÁŘ (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČEŠTINA) Vyučující: Alena Macurová Kurs v návaznosti na přednášku uvádí do studia jazyka v blocích věnovaným okruhům

1. Komunikace, její složky a její typy;

2. Znak a jeho pojetí;

3. Přirozené jazyky a umělé znakové systémy v komunikaci;

4. Klasifikace jazyků;

5. Lidská řeč: jazyk, řeč;

6. Funkce jazyka a řeči;

7. Stavba jazyka (forma a obsah / výraz a význam v jazyce, jazykové plány a roviny, jazykové jednotky, jazykové vztahy, gramatický a lexikální systém jazyka);

8. Jazyk a společnost; jazyk a myšlení;

9. Lingvistika, její členění. Příbuzné disciplíny;

10. Lingvistické metody. Seminář bude věnován četbě odborných textů (a porovnávání poznatků v nich získaných), diskusi o základních okruzích probíraných na přednášce a analýze jazykového materiálu. SEMINÁŘ (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK) Vyučující: Radka Nováková Kurs je určen pro neslyšící posluchače oboru CNES doplňující přednášky Úvod do studia jazyka. Studentům budou v českém znakovém jazyce vysvětlovány nové pojmy z oblasti jazykovědy a jejích příbuzných disciplín. Prohloubí si tak své znalosti ze stejnojmenné přednášky, prostřednictvím diskuzí, procvičováním a rekapitulací přečtené literatury. Studenti budou vedeni k samostatnému přemýšlení o jazyce. Základní okruhy témat budou totožné s tématy přednášek.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní informace o jazycích a jejich užívání.