Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Deafness [1st year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Upřesnění terminologie v oblasti sluchového postižení.

Neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí z fyziologického, audiologického, pedagogického, kulturního a legislativního hlediska. 2. Významné neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé osobnosti.

Role rodičů v historii vzdělávání neslyšících. 3. Stručné dějiny vzdělávání neslyšících ve světě.

Od starověku do 18. století. První ústavy.

Vzdělávání neslyšících v Čechách a na Moravě. 4. Dějiny spolků neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. 5. Časopisy a Literatura: okolo neslyšících. 6.

Vzdělávací metody ? orální metoda, totální komunikace, bilingvismus. Zákon o znakové řeči. 7.

Závěrečná diskuse. Test znalostí. 8.

Princip a vývoj sluchadel pro nedoslýchavé. 9. Princip a vývoj kochleárních implantátů.

Současný stav. Argumenty pro a proti implantacím. 10.

Historie a vývoj pomůcek pro výuku neslyšících. 11. Historie a vývoj pomůcek usnadňujících každodenní život neslyšících. 12.

Historie a vývoj dálkové komunikace nedoslýchavých a neslyšících. 13. Princip, historie a vývoj počítačů a počítačových sítí jako univerzální kompenzační pomůcky pro neslyšící. 14.

Skutečný stav neslyšících a nedoslýchavých na našich školách. 15. Závěrečná diskuse a test znalostí.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Významné historické mezníky a osobnosti v komunitě Neslyšících.