Charles Explorer logo
🇬🇧

Issue of Education of the Deaf [1st year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem přednášky je základní uvedení do problematiky hluchoty. V přednáškách budou probírána tato témata: stavba ucha, příčiny sluchových vad, včasné odhalení a diagnostika sluchové vady, typy sluchových vad, systém poskytování rané péče (Střediska rané péče, SPC), problematika kochleární implantace, kompenzační pomůcky.

Analyzovány budou jednotlivé komunikační strategie osob s vadami sluchu (poslech, mluvení, odezírání, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, pomocné artikulační znaky, cued speech). Bude podán základní přehled principů facilitované, augmentativní a alternativní komunikace slyšících osob s komunikačními problémy včetně přehledu základních pomůcek.

Součástí přednášek jsou i exkurze do vybraných zařízení.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní vhled do problematiky příčin a diagnostiky hluchoty a komunikace osob se sluchovou vadou.