Charles Explorer logo
🇬🇧

Sign Language Notation [2nd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem tohoto semináře je praktické zvládnutí notace manuální složky znaků českého znakového jazyka dle notačního systému Aleny Macurové (1999) a Karla Beneše (2003). V souvislosti s tím budou studenti seznámeni se systémy, které se staly základem českých notačních systémů ? se Stokoeho notačním systémem a s notačním systémem Brennanové a kolektivu.

Během kurzu zvládnou studenti zápis všech typů znaků českého znakového jazyka (jednoruční znaky, dvouruční symetrické znaky, dvouruční asymetrické znaky) a jejich relevantních parametrů (místo artikulace, tvar ruky, orientace dlaně a prstů, pohyb).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Praktické zvládnutí notace znaků českého znakového jazyka dle systému Aleny Macurové.