Charles Explorer logo
🇬🇧

Communication in Practice [1st year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Student se v kursu seznámí s teoretickými i praktickými aspekty (interpersonální a skupinové) komunikace nahlížené v širším rámci sociálního styku. Pozornost se soustředí na (úže) komunikační, interakční i perceptivní dimenze sociálního styku, na komunikaci verbální i neverbální, na kognitivní, emocionální, regulativní a hodnotové složky komunikace.

Kurs se bude průběžně soustředit na porovnání komunikace v češtině a v českém znakovém jazyce. Součástí kursu budou praktická komunikační cvičení.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní předpoklady úspěšné komunikace v různých komunikačních situacích se zaměřením na specifické verbální a neverbální prostředky komunikace neslyšících.