Charles Explorer logo
🇬🇧

Drama Education [2nd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz chápe logopedii jako vědu zabývající se poruchami komunikačního procesu. Je zaměřen na všechny roviny logopedie (lexikálně-sémantickou, morfologicko-syntaktickou, foneticko-fonologickou). Studenti by se během kurzu měli seznámit se základními logopedickými a surdologopedickými termíny. Podle možností je výuka vedena také v logopedických a surdologopedických zařízeních.

Jsou probírána tato témata: základní vymezení oboru logopedie, profesní příprava logopeda, vývoj řeči, vývojová dysfázie, afázie, mutismus, koktavost, breptavost, dysartrie, dyslalie, symptomatické poruchy řeči, poruchy hlasu, LMD, poruchy učení a chování, lateralita a další.