Charles Explorer logo
🇬🇧

Sign Language C - Culture, Identity

Class at Faculty of Arts |
ACN100019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V průběhu studia se student seznámí s problematikou komunikace neslyšících, se znakovým jazykem, osvojí si lexikální a gramatickou stránku českého znakového jazyka i způsoby jeho užívání. Důraz je kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů znakového jazyka souvisejících s jeho simultánností a prostorovostí (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa apod.).

Témata: procvičování zpětné vazby, úloha mimiky ve znakovém jazyce, rozhovory s neslyšícími, vyprávění souvislého příběhu, rozumění delšímu projevu ve znakovém jazyce.