Charles Explorer logo
🇨🇿

Struktura a fungování českého znakového jazyka [2]

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100024

Anotace

Kurs podává informace o strukturních a funkčních specifikách přirozeného jazyka neslyšících, českého znakového jazyka. Výklad vychází z rozlišení verbální a neverbální komunikace, znakových systémů a přirozených jazyků (znakový jazyk jako přirozený jazyk) a na tomto základě charakterizuje podobnost vs. odlišnost struktur znakového jazyka a jazyka mluveného.

Probrány jsou vybrané otázky stavby jednotlivých rovin českého znakového jazyka. Součástí kursu je základní informace o metodách sběru dat znakového jazyka.