Charles Explorer logo
🇬🇧

Structures and Functions of Czech Language [2nd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100027

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ZS

Celý kurs podává informace o strukturních a funkčních specifikách přirozeného jazyka neslyšících, českého znakového jazyka. Výklad vychází z rozlišení verbální a neverbální komunikace, znakových systémů a přirozených jazyků (znakový jazyk jako přirozený jazyk) a na tomto základě charakterizuje podobnost vs. odlišnost struktur znakového jazyka a jazyka mluveného. Probrány jsou vybrané otázky stavby jednotlivých rovin českého znakového jazyka. Součástí kursu je základní informace o metodách sběru dat znakového jazyka. 1. ? 2. sem.: Výklad obecných charakteristik znakového jazyka v blocích věnovaných tématům: znakový jazyk jako přirozený jazyk, přirozený jazyk - strukturní a funkční přístup, znakový jazyk a znakovaná čeština v komunikaci neslyšících (jazyk a umělý znakový systém, získávání dat znakového jazyka, specifika fungování českého znakového jazyka), podobnost struktur (lexikálních, gramatických) znakového jazyka a jazyka mluveného, jejich odlišnosti, fonetika a fonologie znakových jazyků.

LS

Celý kurs podává informace o strukturních a funkčních specifikách přirozeného jazyka neslyšících, českého znakového jazyka. Výklad vychází z rozlišení verbální a neverbální komunikace, znakových systémů a přirozených jazyků (znakový jazyk jako přirozený jazyk) a na tomto základě charakterizuje podobnost vs. odlišnost struktur znakového jazyka a jazyka mluveného. Probrány jsou vybrané otázky stavby jednotlivých rovin českého znakového jazyka. Součástí kursu je základní informace o metodách sběru dat znakového jazyka. 3. ? 5. sem.: Charakteristické strukturní vlastnosti českého znakového jazyka v blocích věnovaných okruhům lineárnost vs. simultánnost, manuální a nemanuální ve znakových jazycích (ve vztahu k verbálnímu a neverbálnímu v komunikaci), výpověď ve znakovém jazyce (a znakosled), zájmena a jiné typy tzv. zástupek v znakovém jazyce a jejich funkce v konstrukci výpovědních celků, povaha a funkce klasifikátorů, povaha a funkce specifikátorů velikosti a tvaru, otázky a zápor, kategorie sloves znakového jazyka, typy sloves a jejich flexe, vyjadřování času, pluralizace, lexikon znakového jazyka (tvoření znaků, zvl. funkce orálních a mluvených komponentů, přejímání znaků, přenášení významu, vizuální motivace a metafory, produktivní vs. neproduktivní znaky, simultánní konstrukce a tzv. komplexní znaky).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní informace o vztazích mluvených a znakových jazyků a o fonologii znakových jazyků. Základní informace o specifických strukturních rysech znakových jazyků.