Charles Explorer logo
🇨🇿

Úvod do sociolingvistiky a sociolingvistické problémy hluchoty [2]

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100031

Anotace

V kurzu se studenti seznámí se základními tematickými okruhy české a světové sociolingvistiky, s jejími základními pojmy a přístupy, a to vždy se zvláštním zřetelem k situaci neslyšících. Tématy výkladů a diskusí budou např.: předmět sociolingvistiky, jazyková variantnost, jaz. kontakt a konflikt, jaz. politika, feministická lingvistika, metody sociolingvistického výzkumu ad.

V semináři budou studenti samostatně řešit úlohy jako návrh scl. dotazníku, sestavování algoritmického diagramu popisujícího některé aspekty komunikačních strategií apod.