Charles Explorer logo
🇬🇧

Issue of Education of the Deaf [2nd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100034

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ZS

Vyučující: Lenka Okrouhlíková

Vzdělávání žáků s vadou sluchu v ČR v historickém a v mezinárodním kontextu. Možnosti vzdělávání žáků s vadou sluchu v ČR (individuální a skupinová integrace, speciální školy pro SP). Soustava škol a zařízení pro sluchově postižené v ČR (synchronní i asynchronní pohled). Základní legislativní rámec pro vzdělávání žáků s vadou sluchu v ČR. Součástí kursu jsou exkurze do škol a zařízení vzdělávající žáky s vadou sluchu. Během kursu by studenti měli získat základní přehled o dnešní podobě školství pro žáky s vadou sluchu.

LS

Vyučující: Petr Vysuček

Cílem předmětu je orientovat studenty v oblasti jednoho důležitého aspektu života neslyšících, v oblasti výchovy a vzdělávání neslyšících Čechů. Pozornost se soustředí zvl. na oblast učební komunikace a na usouvztažnění učební komunikaci a vzdělávání neslyšících s bytím neslyšících Čechů ve slyšící společnosti. Poznatky o domácí situaci ve vzdělávání (základní legislativní rámec pro vzdělávání žáků s vadou sluchu v ČR, integrace, komunikace ve speciálních školách, internátní výchova) jsou usouvztažněny s širším kontextem mezinárodním, do převažujícího synchronního úhlu pohledu je včleněna i perspektiva diachronní. Součástí kursu jsou exkurze do vzdělávacích zařízení pro sluchově postižené. Během kurzu by studenti měli získat základní přehled o dnešní podobě školství pro žáky s vadou sluchu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní informace o dnešní podobě českého školství pro žáky s vadou sluchu ? v historickém a mezinárodním kontextu.