Charles Explorer logo
🇬🇧

Education of the Deaf - Specialization [3rd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100036

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Poznatky z předmětů Výchova a vzdělávání neslyšících a Pedagogická specializace budou v kursu konkretizovány informacemi o specifických postupech uplatňovaných v učební komunikaci neslyšících. Pozornost se zaměří zvl. na okruhy: výuka prvopočátečního čtení a psaní, výuka českého jazyka a literatury, prvouky, příp. i dalších předmětů na ZŠ (a výběrově též na specifiku výuky předmětů na SŠ), učebnice pro SP, též s přihlédnutím k specifickým rysům této komunikace (tlumočník, speciální učební pomůcky).

Tyto informace budou začleněny do širokého rámce informací o předpokladech efektivního vyučovacího procesu (moderní vs. tradiční přístupy k výuce, konstruktivní vs. transmisivní vyučování, didaktické zásady, výukové cíle, organizační formy výuky, příprava, struktura vyučovací hodiny, hodnocení atd.). Součástí kursu budou i informace o tom, jak efektivitu učební komunikace podmiňuje spolupráce učitele s žáky, tlumočníkem, asistentem učitele a rodiči.

Kurz se zaměří také na praktickou práci s interaktivní tabulí. Součástí předmětu jsou exkurze do vybraných zařízení.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Různé aspekty učební komunikace osob s vadou sluchu. Teorie a praxe v současných českých školách.