Charles Explorer logo
🇬🇧

Education of the Deaf - Specialization [2] (credit)

Class at Faculty of Arts |
ACN100037

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je podrobné seznámení s prací pedagoga v MŠ, v ZŠ (zejména na 1. stupni) nebo v SŠ (spíše orientačně) pro sluchově postižené. Obecně pedagogické a psychologické poznatky budou aplikovány na výuku sluchově postižených jak v teoretické, tak v praktické rovině. Po absolvování kurzu by měl být student dostatečně teoreticky připraven pro vykonání své pedagogické praxe.

Studentům se doporučuje navštěvovat kurzy FF UK Pedagogika I., II., III. a Psychologie I., II., III.