Charles Explorer logo
🇨🇿

Specializace pedagogická [2] (zápočet)

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100037

Anotace

Cílem kurzu je podrobné seznámení s prací pedagoga v MŠ, v ZŠ (zejména na 1. stupni) nebo v SŠ (spíše orientačně) pro sluchově postižené. Obecně pedagogické a psychologické poznatky budou aplikovány na výuku sluchově postižených jak v teoretické, tak v praktické rovině. Po absolvování kurzu by měl být student dostatečně teoreticky připraven pro vykonání své pedagogické praxe.

Studentům se doporučuje navštěvovat kurzy FF UK Pedagogika I., II., III. a Psychologie I., II., III.